Heel wat ondernemers zijn er zich misschien niet van bewust, maar er bestaat een verband tussen marketing en bedrijfscultuur. Hoe het er in een bedrijf aan toegaat, heeft immers een invloed op de reputatie van de onderneming en hiermee ook meteen op de resultaten.

Iemand die telefonisch contact opneemt met een bedrijf en hierbij vriendelijk te woord gestaan wordt zal vertrouwen krijgen in de werking van het bedrijf. Als een verkoper op een vriendelijke manier een duidelijke uitleg geeft over een bepaald product, dan is de kans groot dat een potentiële klant dit product daadwerkelijk zal kopen. In dit opzicht maken uw medewerkers dan ook deel uit van uw marketingstrategie en is het verbeteren van de bedrijfscultuur van groot belang. Elke medewerker krijgt zo de functie van een marketeer.

Interne en externe communicatie

Belangrijk bij het creëren van een goede bedrijfscultuur is communicatie, niet alleen tussen medewerkers onderling en het beleid (interne communicatie), maar ook naar de klant toe (externe communicatie).

Interne communicatie

Een bedrijf waarin de interne communicatie tussen medewerkers onderling op wieltjes loopt, zal bijdragen aan de positieve resultaten van een bedrijf. Tijdens de afhandeling van een verkoopprocedure zal een verkoper nauwgezet met de leveringsdienst moeten kunnen samenwerken. Ook de communicatie met de dienst na-verkoop of de algemene klantendienst is voor een verkoper belangrijk.

Een andere belangrijke vorm van interne communicatie voor de marketingstrategie is deze met het beleid. Medewerkers hebben vaak een beter contact met klanten dan bedrijfsleiders en kunnen dan ook beter de wensen en verlangens van de klanten inschatten. Als medewerkers hierover op een open manier kunnen communiceren met het beleid, zal dit ongetwijfeld bijdragen tot een doeltreffendere marketingstrategie.

Externe communicatie

Externe communicatie is alle communicatie die plaatsvindt tussen een bedrijf en een klant. Een duidelijk en open externe communicatie draagt zeker bij tot een efficiënte marketingstrategie. Belangrijk hierbij is een netwerk van klanten. Bij het onderhouden van deze contacten kunnen diverse sociale media een grote rol spelen.